mgr Monika Rożeklogopeda

    Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku logopedia z audiologią oraz uczennica Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Prowadziła terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz uczestniczyła w szkoleniu symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania. W naszym przedszkolu odpowiada za przesiewowe badania logopedyczne wszystkich dzieci,  prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych oraz grupowych zajęć logorytmicznych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę muzyczną.

    Skontaktuj się z nami

    Start typing and press Enter to search