Misją naszego przedszkola jest harmonijne, wszechstronne wychowanie dziecka poprzez wspomaganie go w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym z uwzględnieniem indywidualnych cech i potrzeb przedszkolaka w oparciu o ogólnie przyjęte zasady moralne oraz Deklarację Praw Dziecka. Poprzez rodzinną atmosferę tworzoną przez zespół nauczycieli dzieci mają możliwość do wszechstronnego rozwoju poprzez poszukiwanie i odkrywanie świata. Wspieranie dzieci odbywa się przy wspólnej pracy rodziców z gronem pedagogicznym.

 

Absolwent przedszkola jest:

Przygotowany do podjęcia nauki w szkole. Ciekawy świata, samodzielnie okrywa i poznaje otaczającą go rzeczywistość. Wdrożony do zachowań i wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowalny. Posiada umiejętności wykonywania podstawowych czynności życiowych (samodzielne ubieranie, mycie, spożywanie posiłków, niewielkie zakupy, komunikowanie się w języku angielskim, czytanie prostych zdań, dokonywanie obliczeń w podstawowym zakresie). Czuje tożsamość narodową i chętnie dba o otaczające go Małe Ojczyzny (rodzina, osiedle, miasto, kraj). Posiada umiejętności manualne (rozwój motoryki dużej oraz małej jako przygotowanie do nauki pisania).

Skontaktuj się z nami

Start typing and press Enter to search